Jamhuri Ya Muungano Wa Tanzania

Tanzania Geothermal Development Company

(TGDC)

Procurement

Pakua Mpango wa Matununuzi wa 2017/2018