Jamhuri Ya Muungano Wa Tanzania

Tanzania Geothermal Development Company

(TGDC)

Machapisho

Pakua Mpango wa Matununuzi wa 2017/2018
Pakua RIPOTI YA UKAGUZI JUU YA TAARIFA AZA FEDHA 2014/2015
Pakua Vipeperushi
Pakua General Procurement Notice (GPN)
Pakua Procurement Plan 2015/2016
Pakua Ripoti ya jiolojia ya Ngozi